Co jest najważniejsze w biznesie?

Co w głównej mierze, sprawia, że odnosimy „sukces”? Definicja sukcesu to temat na osobną publikację.

Mój punkt widzenia opieram na swojej ponad dwudziestoletniej praktyce w prowadzeniu biznesu. Niełatwego, niekobiecego, tworzonego przez lata bez mediów społecznościowych, mentorów ( nie był to kiedyś spotykany zawód…)

2000 rok był początkiem mojej drogi.
Przez lata doświadczałam ogromu wyzwań i sytuacji, całego wachlarza doznań, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji z bardzo wymagającą grupą zawodową,
dzięki którym daję sobie prawo, by dziś mówić wprost o tym, co tak naprawdę liczy się w biznesie.

Co więc jest tą receptą, która sprawia, że jednym się „udaje”, a innym nie…?

MENTALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY.

Tak właśnie.
Mentalność.

To zbiór przekonań, postaw, poglądów, sposobu myślenia i zasad, którymi kierujemy się na co dzień – zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie ma KLUCZOWY wpływ na całokształt naszych zachowań i działań.

To, w jaki sposób myślimy o sobie.
To, w jaki sposób myślimy o innych.
To, jakie mamy przekonania na różne tematy…
To, czy potrafimy dotrzymać sobie danego słowa…
Mogę wymieniać bez końca…

Czy z mentalnością przedsiębiorcy się rodzimy?
Nie.
Czy można się jej „nauczyć”? Posiąść? Wytrenować? Uprawiać?
Oczywiście, że tak.

Piszę o tym, by zwrócić uwagę, że wszystko, co w biznesie widzialne, poparte jest tym, co niewidoczne.

Że to nie przyspieszony kurs „5 kroków do pozyskania lojalnych klientów”, ani żaden inny, który będzie miał charakter techniczny, pozwoli wzrastać Wam, jako przedsiębiorcom i w ślad za tym Waszym biznesom, ale praca nad własną postawą wobec życia,
nad sposobem myślenia, sposobem postrzegania świata, poczuciem własnej wartości, komunikowania się…

Tym, jak odkryć drogę do mentalności przedsiębiorcy, będę dzieliła się z Tobą w kolejnych artykułach.